Mozky psů jsou větší než mozky jejich dávných předků

Moderní psi mají větší mozek než jejich dávní předkové. K takovým závěrům dospěli vědci po studiu plemen čtyřnožců, která se vyvinula za posledních 150 let. Důvody této evoluční změny jsou stále záhadou.

Při porovnání lebek 159 plemen psů a vlků zjistili vědci něco neočekávaného. Velikost vlčího mozku je 24 procent větší než pes podobné velikosti. Čím více se však plemeno domestikovaného psa geneticky lišilo od svých divokých bratranců, tím větší byl mozek psa. To naznačuje, že moderní zemědělství mělo za následek zvýšení kognitivních schopností u nejlepších přátel lidí.

Předchozí výzkumy ukázaly, že domestikace divokých zvířat, jako jsou psi, skot, králíci a kočky, vede ke snížení velikosti jejich mozků. Vědci se domnívají, že důvodem této evoluce bylo snížení potřeby výkonu mozku, pokud jde o přežití nebo získávání potravy, protože život s lidmi usnadnil těmto zvířatům existenci.

Špatná hypotéza

„Psi mohou žít v různých komunitách a vykonávat složité úkoly, které pravděpodobně vyžadují větší mozkovou kapacitu,“ říká evoluční biolog Niclas Kolm ze Stockholmské univerzity ve Švédsku. Výzkumník a jeho kolegové tedy předpokládali, že někteří psi chovaní lidmi pro složité úkoly, jako je pasení nebo sport, budou mít větší mozky.

Tato hypotéza se však ukázala jako mylná a výsledky studie vědce překvapily. Jediným faktorem, který zřejmě ovlivňoval relativní velikost mozku moderních psích plemen, bylo to, jak odlišné byly jejich geny ve srovnání s geny vlků. Úkoly specifické pro plemeno, velikost vrhu a očekávaná délka života neměly žádný vliv na objem mozku.

Tato zjištění jsou podpořena dalšími studiemi. Vědci nedávno dokázali, že úkoly, pro které jsou někteří psi chováni, nemají vliv na jejich genetický kód.

Co ovlivňuje vývoj mozku psů?

„Velikost mozků psů mohla být ovlivněna faktory, jako je složitější sociální prostředí, urbanizace a nutnost podřídit se více pravidlům a očekáváním,“ spekuluje etoložka Enikő Kubinyi z Eötvös Loránd University v Maďarsku.

To je v souladu s hypotézou sociálního mozku, která předpokládá, že tyto orgány mohou v průběhu evoluce narůst ve velikosti, aby se přizpůsobily složitějším sociálním prostředím.

Předchozí výzkumy například prokázaly, že psi, kteří jsou blíže příbuzní vlkům, jsou hůře schopni komunikovat s ostatními lidmi.

Vědci plánují v budoucnu porovnat velikost různých oblastí mozku psů a vlků.

Možná pak najdou odpověď na otázku, jaký dopad jsme měli na psí mozky a chování.