Mají chobotnice – Octopus sny?

Spánek je základní biologická funkce přítomná u všech obratlovců a většiny bezobratlých. Hlavonožci, jako jsou chobotnice, vykazují různé stavy spánku. Změny vzoru a barvy na kůži zvířete lze někdy pozorovat, když spí. Vědci to považují za důkaz, že hlavonožci sní. V nedávné studii vědci pozorovali několik neobvyklých chování u jednoho z jedinců v zajetí. Chobotnice se náhle probudila z klidného spánku a pobíhala po akváriu a chovala se, jako by zažila noční můru.

Když chobotnice spí, mění barvu a vzory na kůži. Vědci to považují za důkaz, že hlavonožci sní. Ne vždy jsou to však šťastné sny o pronásledování krevet v teplém moři. Chobotnice mohou mít také noční můry, ukazuje nový výzkum.

Studie je založena na pozorování samce chobotnice (latinsky Octopus insularis ), který žije v laboratoři v areálu Rockefellerovy univerzity v New Yorku. Chování hlavonožce bylo zaznamenáváno 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, po dobu jednoho měsíce. Při pohledu na kamerové záznamy si vědci všimli, že kůže chobotnice během spánku náhle změnila vzory a barvy. Někdy se zdálo, jako by se subjekt náhle probudil vyděšený. Vědci proto dospěli k závěru, že hlavonožci mohou mít také noční můry.

Druh chobotnice O. insularis byl poprvé popsán v roce 2008. První jedinci byli nalezeni ve vodách u pobřeží Brazílie. Jsou to středně velcí predátoři, živí se převážně korýši, mušlemi a plži. Nový výzkum jejich spánku ještě nebyl recenzován a objevil se v předtiskové databázi bioRxiv .

Řeč těla chobotnice a noční můry

Naše reflexy v noci mohou naznačovat obsah snu. Vědci se domnívají, že byli schopni pozorovat fyzický odraz noční můry u chobotnice, když spala. Na záběrech je vidět, jak se chobotnice náhle probouzí, mává chapadly a stříká inkoust, nazývaný také sépie, jako by se vyhýbal útoku.

Je možné, že chobotnice měla noční můru o napadení predátorem? Odborníci tvrdí, že to tak může být, i když to nelze s jistotou říci. Pozorování autorů nové studie naznačují, že chobotnice „prožívají parasomnie, které mohou zahrnovat noční můry s potenciálem narušit jejich spánek“.

Vědci tvrdí, že chování chobotnice po probuzení bylo podobné obranným reakcím pozorovaným u probouzejících se hlavonožců. „Chování chobotnic bylo podobné behaviorálním reakcím na noční můry, noční děsy a další parasomnie u lidí,“ argumentují autoři studie.

Nejisté výsledky

Měla ale tato chobotnice opravdu noční můry? Existuje několik dalších potenciálních vysvětlení, proč se zvíře mohlo chovat tímto způsobem, a odborníci vyjádřili opatrnost při interpretaci chování hlavonožců příliš rychle. Nicméně toto chování je jistě neobvyklé.

Tým připouští, že výzkum spoléhal pouze na jednoho jedince jménem Costello. Na videu byly zaznamenány celkem čtyři podobné epizody. Ve dvou z těchto případů Costello také vystřelil proud černého inkoustu do vody. To je běžný obranný mechanismus proti predátorům těchto tvorů. Možná byly epizody reakcí na negativní vzpomínky.

Přesto existuje šance, že to mezi chobotnicemi není univerzální chování. Existují však i další studie, které mohou naznačovat, že hlavonožci skutečně sní. V roce 2019 byl hlavonožec jménem Heidi natočen pro dokument o chobotnici, která během spánku měnila barvy. Ošetřovatel zvířete, biolog David Scheel, tehdy tvrdil, že změny barev a vzorů na těle chobotnice připomínaly ty, které byly pozorovány u divokých chobotnic během lovu. Navrhl také, že Heidi vykazovala známky REM spánku, kde se vyskytují sny (více o tom v textu: Záznam chobotnice, která během spánku mění barvy a vzory ).

Chobotnice a další hlavonožci jsou považováni za vysoce inteligentní tvory s neobvyklým mozkem, který je v mnoha ohledech poněkud podobný mozku savců (více v textu: Překvapivá podobnost mezi lidským a chobotničním mozkem ) . Hlavonožci a savci v procesu evoluce se od sebe již dávno oddělili. Naším posledním společným předkem byli primitivní ploštěnci, kteří žili asi před 750 miliony let. Schopnost sní se tedy musela vyvinout nezávisle. A to naznačuje, že má důležitý účel pro inteligentní život.